HOME

Tag4yu "Chạm khẽ bước nhanh"

* Biến điện thoại của bạn thành thiết bị điều khiển #iot_nfc

* Cá thể hoá tag NFC-vcard (Namecard điện tử NFC) giúp #Touch2Share namecard với bạn bè đối tác thật dễ dàng & phong cách

* Định danh người dùng offline hay ONLINE nhanh chóng, an toàn với #1step2cloud @nfc2cloud

||| +84 918 180 212 ||| +84 916 180 212

About

TAG4YU

Chúng tôi xây dựng khuyến khích các giải pháp #iot_nfc

 

* Đưa nhà bán lẻ tiếp cận người dùng

 

* Giúp người tiêu dùng thuận tiện khi đi mua sắm

 

* Xây giải pháp “thẻ” #NFC-vcard dùng cho thẻ thành viên, thẻ khách hàng

 

* Thiết kế thẻ và bộ đọc NFC tại VN

Our Product

Cung cấp giải pháp Giao tiếp gần cho:

NFC-RFID tag, reader and wireless IoT

 

+ Người tiêu dùng / Consumer

 

+ Trung Tâm Mua Sắm / Retails

 

+ Dịch vụ Giải Trí /

 

+ Nhà Hàng - Khách Sạn / F&B

Talk to top manager: hotmail@tag4yu.com

© Copyright 2018 Tag4yu

Tag4yu is a trading name of Duca Jsc., a VN registered company

VAT registration number 0310604869

1/1A Truong Son, P4, Q Tan Binh, TPHCM, VN 70500