HOME

Tag4yu  "Chạm khẽ bước nhanh"


* Dùng điện thoại điều khiển  thiết bị trong nhà #iot_nfc


* Chia sẻ Namecard điện tử NFC-vcard 


* Track&Trace với @nfc2cloud

About

TAG4YU

Chúng tôi xây dựng khuyến khích  các giải pháp #iot_nfc


* Thiết kế thẻ và bộ đọc NFC tại VN


* Đưa nhà bán lẻ tiếp cận người dùng


* Giúp bạn thuận tiện khi đi mua sắm


* Xây giải pháp “thẻ” #NFC-vcard dùng cho thẻ thành viên, thẻ khách hàng

Our Product

© Copyright 2019 Tag4yu  

Tag4yu is a trading name of Duca Jsc., a VN registered company

VAT registration number 0310604869

1/1A Truong Son, P4, Q Tan Binh, TPHCM, VN 70500