Giải Pháp

Tag4yu

Giải pháp thẻ khách hàng NFC-vcard

||| +84 918 180 212 ||| +84 916 180 212

Giới thiệu thẻ thành viên NFC-vcard với 99% khả năng khách hàng luôn cầm theo

Giúp bạn dùng công nghệ #1step2cloud giải quyết nỗi đau chỉ trong 2h -> 7 ngày.

Nhận biết khách quen chỉ trong 1 giây với Bộ đọc NFC-vcard cố định cho POS

#1step2cloud

#nfc2cloud

© Copyright 2018 Tag4yu

Tag4yu is a trading name of Duca Jsc., a VN registered company

VAT registration number 0310604869

1/1A Truong Son, P4, Q Tan Binh, TPHCM, VN 70500