Tham Khảo

Tag4yu "Chạm khẽ bước nhanh"

* Biến điện thoại của bạn thành thiết bị điều khiển #iot_nfc

* Cá thể hoá tag NFC-vcard (Namecard điện tử NFC) giúp #Touch2Share namecard với bạn bè đối tác thật dễ dàng & phong cách

* Định danh người dùng offline hay ONLINE nhanh chóng, an toàn với #1step2cloud @nfc2cloud

||| +84 918 180 212 ||| +84 916 180 212

© Copyright 2018 Tag4yu

Tag4yu is a trading name of Duca Jsc., a VN registered company

VAT registration number 0310604869

1/1A Truong Son, P4, Q Tan Binh, TPHCM, VN 70500